İnovatif İş Modeli Tasarımı Eğitimi

Yeni nesil iş modelleri için en önemli eğitim programı

Bir iş modeli, şirket bünyesinde gerçekleştirilen tüm emeklerin toplamıdır, sentezidir.  


Teknoloji ilerledikçe ve yeni ekonomik ortamlar şekillendikçe, şirketlerin yeni iş modellerine ihtiyaçları olur.

Son 15 yılda tüm sektörler, yeni iş modelleri geliştirmenin, pazarda kalmak ve dijital bilgi teknolojilerinin şekillendirdiği hızlı yeni çağda sürdürülebilir olmak için, ne kadar hayati önemi olduğunun farkına vardı. Çok uluslu hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden, butik otellere kadar her sektördeki şirket kendi iş modelini yeniden tasarlamak zorunda kaldı.


Tasarım odaklı düşünme, yeni iş modelleri yaratma sürecimizde başlangıç noktasını oluşturmaktadır.

Inovatif.jpg
 

Yeni İş Alanları Arama Çalışması

Yok olan sektörler, iş dalları olduğu gibi, her gün sayısız yeni alanda gelişmeler gerçekleşiyor.
Bu çalışma programı özellikle aşağıdaki sorulara yanıt bulunmasını sağlıyor:

 • Şirketimizin gelecekteki büyümesi hangi ürünlerden olacak?

 • Başka alanlarda yatırım yapabilir miyiz?

 • Hangi kaynaklarla yatırım yapıldığında, daha etkili sonuç alabiliriz?

 • İşletmemizin/Sektörümüzün gelecekteki riskleri nelerdir?

 • Gerçekten büyüyor muyuz, yoksa rakam körlüğü mü?

 • Büyürken kalkınabiliyor muyuz?

Satranç taşları
 

Marka Güçlendirme Arama Çalışması

Her marka çok büyük emeklerle, sayısız fedakarlıklarla yaratılıyor. Bazen beklentinin çok üzerinde, bazen de düşük performans sergilenen durumlar gerçekleşebilir.

Bu çalıştay programı ile hedeflenen;


 • Markanın şu anda müşterileri/toplum tarafından algılanan değerinin

 • Geliştirilecek yanların analiz edilmesi

 • Tahmin edilmemiş özellikler, markaya atfedilmiş olabilir mi?

 • Markanın yerel, bölgesel ve küresel konumu

 • Gerçekçi marka değeri nasıl arttırabilir?

Bar Grafiği